On-Grid trofazna solarna elektrana od 10,0kW nominalne snage

    Solarne elektrane od 10,0kW nominalne snage savršene su za velika domaćinstva, više kancelarije, radnje i prodavnice, robne kuće, poljoprivredna postrojenja, itd. Potrebna površina krova za instalaciju solarne elektrane od 10,0kW iznosi oko 66,5m2. Očekivana proizvodnja električne energije od 10,0kW solarne elektrane iznosi oko 11 500 kWh/god. (10.0kW x 1150kWh/god).

 

    On-Grid solarne elektrane od 10,0kW nudimo samo sa trofaznim invertorima. Za ovaj solarni sistem preporučujemo Vam Fronius IG Plus 120V-3 ili SMA TriPower 10 000TL-10 invertore. Fronius i SMA solarni invertori poseduju visok nivo pouzdanosti, kompaktnu izvedbu, višegodišnju fabričku garanciju, laki su za instaliranje i rukovanje, poseduju CE certifikat. Standardna garancija za SMA i Fronius pretvarače iznosi 5 godina. Po želji ovi invertori mogu da se naruče i sa 10 ili 15 godina garancije. Fronius invertori proizvode se u Austriji, dok SMA uređaji u Nemačkoj. Od solarnih panela preporučujemo polikristalne ili monokristalne solarne panele od 250W nominalne snage.

 

Trofazni On-Grid solarni sistem od 10,0kW sa Fronius inverterom:Fronius IG PLus 120V-3 trofazni,On-Grid inverter

 

  • Invertor: Fronius IG Plus 120V-3 trofazni, On-Grid pretvarač.
  • 40kom polikristalna ili monokristalna 250W/p solarni panel.
  • Nosač solarnih panela za montiranje 40kom. solarnih panela na krov sa crepovima. Kontrukcija je izrađena od nerđajućeg čelika i alumunijuma. Garancija za nosač solarnih panela iznosi 10+ godina.
  • Prenaponska zaštita invertora na naizmeničnoj (AC) i jednosmernoj (DC) strani invertora. Ugrađeni prekidači između invertora i mrežnog napona kao i između invertora i solarnih panela.
  • Izgradnja uzemljenja solarnog sistema.
  • Dobijanje dozvole za puštanje u rad elektrane. Izrada plana solarne elektrane.
  • Montaža solarne elektrane ( uključuje sve radove - mehaničke i električne )
  • Puštanje u rad

 

Cena gore navedenog jednofaznog On-Grid solarnog sistema iznosi: 13 899 Eur + PDV.

 

Trofazni On-Grid solarni sistem od 10,0kW sa SMA inverterom:SMA TriPower 10 000TL-20 On-Grid, trofazni pretvarač

 

  • Invertor: SMA TriPower 10 000TL-10 trofazni, On-Grid pretvarač.
  • 40kom polikristalna ili monokristalna 250W/p solarni panel.
  • Nosač solarnih panela za montiranje 40kom. solarnih panela na krov sa crepovima. Kontrukcija je izrađena od nerđajućeg čelika i alumunijuma. Garancija za nosač solarnih panela iznosi 10+ godina.
  • Prenaponska zaštita invertora na naizmeničnoj (AC) i jednosmernoj (DC) strani invertora. Ugrađeni prekidači između invertora i mrežnog napona kao i između invertora i solarnih panela.
  • Izgradnja uzemljenja solarnog sistema.
  • Dobijanje dozvole za puštanje u rad elektrane. Izrada plana solarne elektrane.
  • Montaža solarne elektrane ( uključuje sve radove - mehaničke i električne )
  • Puštanje u rad

 

Cena gore navedenog jednofaznog On-Grid solarnog sistema iznosi: 14 599 Eur + PDV.

 

CENE NA SAJTU SU INDIKATIVNE. ZA SVAKU POTRAŽNJU ZA IZGRADNJU SOLARNIH SISTEMA DAJEMO KONTRETNU PONUDU.

Kontakt

SEVERUS D.O.O.
Jovana Jovanovića Zmaja 17
21235 Temerin
Tel:(063)8392-997
goborcsaba@gmail.com
www.solarna-energija.rs