SMA Tripower 10 000 TL On-Grid invertor

SMA TriPower 15000 TL pretvaračSMA TriPower 10 000 TL je trofazni, On-Grid invertor sa 10 200W maksimalne ulazne snage. Nemačka kompanija SMA je jedan od najvećih i najmodernijih kompanija u svetu u oblasti konstruisanja i proizvodnje solarnih invertora. Fabrika SMA po broju proizvedenih i prodanih invertora u svetu zauzima vodeće mesto. Pretvarači SMA kompanije nude velik nivo efikasnosti, laku montažu, pouzdanost (min. 5 god. garancija ) i jednostavno rukovanje.

 

Invertori iz SMA TriPower serije imaju informacioni/grafički displej koja pokazuje status invertora. Sa displeja može da se prati količina (trenutna / današnja / ukupna) proizvedena električna energija. Pored osnovnih informacija o proizvedenoj električnoj energiji, može da se prati i status solarne elektrane. Po potrebi može da se ugradi i SMA WebBox koji omogućuje praćenje rada solarne eletrane preko lokalne mreže ( interneta ).

 

Elektronika SMA TriPower invertora poseduje IP65 zaštitu, dok priključci za spajanje solarnih kablova poseduje IP54 zaštitu. Zbog IP65 zaštite ovi pretvarači mogu da se montiraju van zgrade na otvorenom.

 

SMA invertori

 

Ulaz (DC)

 

 

Maksimalna ulazna snaga (DC) (@ cos φ = 1)

10200 W

Maksimalni jednosmerni (DC) napon

1000 V

Opseg jednosmernog napona

320 V – 800 V

Nominalni DC napon

600 V

Minimalni jendosmerni (DC) napon / počatak rada

150 V / 188 V

Maksimalna ulazna struja /string

A: 22 A, B: 11 A / 33 A

Broj ulaza (DC)

A: 4, B: 1

Izlaz (AC)

 

 

 

Nominalna izlazna snaga (@ 230 V, 50 Hz)

10000 W

Maksimalna (AC) aktivna snaga

10000 VA

Nominalni izlazni (AC) napon

160 V – 280 V

Frekvenvija / Tolerancija

50, 60 Hz; –6 Hz, +5 Hz

Maksimalna izlazna struja

16 A

Faktor snage (cos φ)

1

Faze / Fazni priključci

3 / 3

Efikasnost

 

 

 

Maksimani efikasnost / Euro-ETA

98.1 % / 97.7 %

Zaštita

 

 

 

Zaštita od suprotnog polariteta na DC strani / zaštita od preopterećenja

●/elektronski

ESS prekidač

Zaštita od kratkog spoja (AC)

Zaštita od kratkog spoja na uzemljenju

Grid monitoring (SMA Grid Guard)

Galvanska izolacija

Zaštita od jednosmernog (DC) prenapona - II tip

Otkrivanje string grešaka

Zaštita / kategorija prenapona

I / III

Opšti podaci

 

 

 

Dimenzije (Šir / Vis / Dub) mm-ben

665 / 690 / 265

Težina

64 kg

Opseg radne temperature

–25 °C ... +60 °C

Šum (tipični)

51 dB(A)

Potrošnja (noćna)

1 W

Topologija

bez transformatora

Hlađenje

OptiCool

Nivo zaštite elektronike / priključaka (prema IEC 60529)

IP65 / IP54

Klimatska kategorija (IEC 60721-3-4)

4K4H

Karakteristike

 

 

 

DC priključak: SUNCLIX

AC priključak: stezaljka

Displej: tekstualni / grafični

—/●

Inteface-ovi: RS485 / Bluetooth ®

○/●

Garancija: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 godina

●/○/○/○/○

Sertifikati i odobrenja

CE, VDE0126-1-1, G83/1-1, RD 1663/2000, RD 661/2007, G59/2, PPC, AS4777, EN 50438*, C10/11, PPDS, IEC 61727, ENEL-Guida, UTE C15-712-1

 

 

* Dizajniran, ** ne odnosi na sve EN 50438 nacionalne standarde

● standardna oprema  ○ dodatna oprema  - nije dostupno

 

 

 

Tip mrežnog pretvarača

STP 10000TL-10

Štampa El. pošta

Kontakt

SEVERUS D.O.O.
Jovana Jovanovića Zmaja 17
21235 Temerin
Tel:(063)8392-997
goborcsaba@gmail.com
www.solarna-energija.rs