SMA Tripower 17 000 TL On-Grid invertor

SMA TriPower 17000TL trofazni, On-Grid invertorSMA TriPower 17 000 TL je trofazni, On-Grid invertor sa 17 410W maksimalne ulazne snage. Nemačka kompanija SMA je jedan od najvećih i najmodernijih kompanija u svetu u oblasti konstruisanja i proizvodnje solarnih invertora. Fabrika SMA po broju proizvedenih i prodanih invertora u svetu zauzima vodeće mesto. Pretvarači SMA kompanije nude velik nivo efikasnosti, laku montažu, pouzdanost (min. 5 god. garancija ) i jednostavno rukovanje.

 

Invertori iz SMA TriPower serije imaju informacioni/grafički displej koja pokazuje status invertora. Sa displeja može da se prati količina (trenutna / današnja / ukupna) proizvedena električna energija. Pored osnovnih informacija o proizvedenoj električnoj energiji, može da se prati i status solarne elektrane. Po potrebi može da se ugradi i SMA WebBox koji omogućuje praćenje rada solarne eletrane preko lokalne mreže ( interneta ).

 

Elektronika SMA TriPower invertora poseduje IP65 zaštitu, dok priključci za spajanje solarnih kablova poseduje IP54 zaštitu. Zbog IP65 zaštite ovi pretvarači mogu da se montiraju van zgrade na otvorenom.

          

SMA invertori

 

   
Ulaz (DC)  
 
Maksimalna ulazna snaga (DC)(@ cos ϕ = 1) 17 410 W
Maksimalni jednosmerni (DC) napon 1000 V
Opseg jednosmernog napona 320 V – 800 V
Nominalni DC napon 600 V
Minimalni jednosmerni (DC) napon / počatak rada invertora 150 V / 188 V
Maksimalna ulazna struja / string A: 33 A, B: 11 A / 33 A
Broj ulaza (DC) 2 / A: 5, B: 1
Izlaz (AC)  
 
 
Nonimalna izlazna snaga (@ 230 V, 50 Hz) 17000 W
Maksimalna (AC) aktivna snaga 17000 VA
Nominalni izlazni (AC) napon 160 V – 280 V
Frekvencija / Tolerancija 50 Hz, 60Hz / -6 Hz ... +5 Hz
Maksimalna izlazna struja 24.6 A
Faktor snage (cos φ) 1
Faze / fazni priključci 3 / 3
Efikasnost  
 
 
Maksimalna efikasnost / Euro-ETA 98.1 % / 97.7 %
Zaštita
 
 
 
Zaštita od suprotnog polariteta na DC strani /  zaštita od preopterećenja ●/elektronski
ESS prekidač
Zaštita od kratkog spoja (AC)
Zaštita od kratkog spoja na uzemljenju
Grid monitoring (SMA Grid Guard)
Galvanska izolacija
Zaštita od jednosmernog (DC) prenapona - II. tip
Otkrivanje string grešaka
Zaštita / Kategorija prenapona I / III
Opšti podaci
 
 
 
Dimenzije (Šir / Vis / Dub) mm 665 / 690 / 265
Težina 64 kg
Opseg radne temperature –25 °C ... +60 °C
Šum (tipični) 51 dB(A)
Potrošnja (noćna) 1 W
Topologija bez transformatora
Hlađenje OptiCool
Nivo zaštite elektronike / priljučaka (prema IEC 60529) IP65 / IP54
Klimatska kategorija (IEC 60721-3-4) (IEC 60721-3-4) 4K4H
Karakteristike  
 
 
DC priključak: SUNCLIX
AC priljučak: stezaljka
Displej: tekstualni / grafični —/●
Interface-ovi: RS485 / Bluetooth ® ○/●
Garancija: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 godina ●/○/○/○/○
Sertifikati i odobrenja CE, VDE0126-1-1, G83/1-1, RD 1663/2000, RD 661/2007, G59/2, PPC, AS4777, EN 50438*, C10/11, PPDS, IEC 61727, ENEL-Guida, UTE C15-712-1
   
* Dizajniran, ** ne odnosi na sve EN 50438 nacionalne standarde
standardna oprema  ○ dodatna oprema  - nije dostupna
 
   
Tip mrežnog pretvarača STP 17000TL-10

Štampa El. pošta

Kontakt

SEVERUS D.O.O.
Jovana Jovanovića Zmaja 17
21235 Temerin
Tel:(063)8392-997
goborcsaba@gmail.com
www.solarna-energija.rs