On-Grid solarni sistem sastoji se od sledeća glavna dela:


Glavni delovi On-Grid solarne elektrane! 

1. Solarni deo (solarni paneli)

2. Inverter/regulator i protivnaponska zaštita

3. Električni razvodni ormar sa osiguračima

4. Potrošači u domačinstvu ( televizor, računar, veš mašina, sijalice itd )

5. Merenje proizvodene i potrošene električne energije

 

 

     Solarni sistem proizvodi energiju pomoću sunčeve svetlosti. Solarni paneli stvaraju jednosmerni napon i struju, a nivo napona zavisi od vrste i broja solarnih panela. Ovo još ne zadovoljava potrebe domaćinstva niti potrebe on-grid sistema napajanja.

 

     Inverter pretvara energiju solarnih panela u odgovarajuću električnu energiju (230V, 50Hz naizmenični napon). Pored toga, inverter/pretvarač ima dosta zaštitnih funkcija i sinhrono radi sa mrežom. Putem invertora solarna energija se povezuje putem strujomera na javna, električni sistem domaćinstava.

 

     Ni strujomer ne ostaje stari, kada se sistem pušta u rad zaposleni iz distirbucije menjaju strujomer na brojač koji je u stanju da meri dolaznu i odlaznu količinu energije, znači potrošenu i proizvedenu energiju.

Kontakt

SEVERUS D.O.O.
Jovana Jovanovića Zmaja 17
21235 Temerin
Tel:(063)8392-997
goborcsaba@gmail.com
www.solarna-energija.rs