Kako projektovati Off-Grid solarni sistem?

Ukoliko želimo sistem koji će zadovoljavati naše potrebe onda taj sistem treba tako i da projektujemo. Kod projektovanja Off-Grid sistema takođe treba da pođemo od potrošnje električne energije. Kada znamo kakva nam je potrošnja, koliki je njihov zbir, koliko dugo ih koristimo i tačno kada, onda već imamo polaznu tačku za kalkulisanje.


Ako saberemo potrošače sa danima u kojima najviše trošimo električnu energiju dobićemo koliko kWh trošimo. Treba da znamo koliko dana želimo da koristimo rezerve (ukoliko tu količinu želimo da iskoristimo onim danima kada sunce ne sija (npr. 3 dana)). Treba pomnožiti očekivanu potrošnju energije sa brojem dana kada koristimo rezerve. Toliko energije želimo da potrošimo ali moramo da računamo više, jer treba uzeti u obzir eventualne gubitke (problemi sa odvodom, problemi sa punjenjem akumulatora). Akumulatori će imati duži životni vek ako se ne isprazne u potpunosti. Elektronike ovo imaju u vidu i dozvoljavaju pražnjenje akumulatora do određenog procenta. Akumulator bi trebalo da se meri prema navedenim uslovima. Potrošnju smo dobili u Wh, a kapacitet akumulatora možemo izračunati tako što napon u akumulatoru pomnožimo sa kapacitetom datom u A/h. Dobijeni rezultat treba da pomnožimo sa brojem akumulatora. Tako dobijamo kapacitet u W/h što možemo da uporedimo sa potrošnjom (npr. 2x300=600W/h, akumulator od 12V i 50A/h daće 600W/h, ali bolje da stavimo veći A/h, jer kako smo pisali, postoje u sistemu gubici, tako da nam je potreban akumulator od 60A/h).


Sada već imamo određeni kapacitet akumulatora. Koliki inverter nam je potreban? Inverter treba da odredimo prema najvećoj mogućoj potrošnji. Zbir uređaja kojih u stvarnom životu možemo istovremeno da se uključimo, određuje snagu pretvarača .


Najzad, treba izračunati potrebnu snagu solarnih panela. Da li da računamo za zimski ili za letnji period? U našoj zemlji proizvodnja energije solarnim panelima zimi iznosi 20% u odnosu na proizvodnju leti. Koliko dana je potrebno da se proizvede energija koju potrošimo, da li postoji mogućnost  dodatne električne energije (agregat, turbina)?


Ako je potrošnja svakodnevna onda svaki dan moramo da proizvodimo i da nadoknadimo potrošenu energiju, a ukoliko sistem koristimo samo vikendom onda sistem ima pet nekorišćenih dana da proizvede potrebnu količinu energije.


Postoje tabele pomoću kojih se određuje tačna lokacija, godišnje doba, tip solarne panele, položaj, ugao, nagib i kolika je količina proizvedene energije u jednom danu.


U suštini ovo je proces pravljenja Off-Grid sistema. Na web-site nismo postavljali tipične sisteme, jer takvi ne postoji u ovoj temi. Ukoliko imate specifične potrebe, ili bilo kava pitanja u vezi sa Off-Grid solarnim sistemom, molimo Vas da nas pozovete i da porazgovaramo o tome koji sistem je najbolji za Vaše potrebe.

Kontakt

SEVERUS D.O.O.
Jovana Jovanovića Zmaja 17
21235 Temerin
Tel:(063)8392-997
goborcsaba@gmail.com
www.solarna-energija.rs