Kako vraća On-Grid solarni sistem energiju u javnu električnu mrežu?


Prvo se potpisuje ugovor sa elektrodistribucijom. U današnje vreme to ne bi trabalo da predstavlja komplikovan birokratski postupak. Ako se potpisuje ugovor između vlasnika On-Grid solarne elektrane i distributera električne energije onda se ugovara vreme kada oni izlaze na teren i instaliraju novi brojač (zamena električnog brojila u većini evropskim zemanja je besplatna) i da se pokrene solarni sistem zajedno sa instalaterom.

 

 

izmena-elektricnog-brojila


Ako se ovo izvrši, pokreće se svakodnevni rad sistema. Jedan solarni sistem koji je priključen na javnu mrežu radi automatizovano, obraća pažnju na sve, ukoliko prestane sa radom posle određenog vremena ponovo se pokreće. Njegov rad ne zahteva spoljašnju intervenciju. Poželjno je znati da će sistem prestati sa radom i proizvodnjom električne energije ako na spoljašnjoj električnoj mreži nema energije. Ovo je bitna i neophodna operativna karakteristika jer omogućava bezbednost ljudima. Ako neko želi da radi na električnoj mreži, bilo unutar kuće ili van nje, onda se isključuje određeni deo mreže. Ne bi bilo dobro da neko zbog solarne elentrane strada od strujnog udara. Znači, ako nema struje onda ni On-Grid solarni sistem ne radi.

Kontakt

SEVERUS D.O.O.
Jovana Jovanovića Zmaja 17
21235 Temerin
Tel:(063)8392-997
goborcsaba@gmail.com
www.solarna-energija.rs