On-Grid i hibridni solarni sistemi


Postoji mogućnost da se On-Grid solarni sistem normalno priključi na javnu električnu mrežu i da, ukoliko mreža ne snabdeva energiju, ne možete ostati bez struje. Neka sistem proizvodi ako već postoji!

Nek se On-Grid solarni sistem koristi i kad nema struje na električnoj mreži!


     Kada se izgradi On-Grid solarni sistem potrebno je ugraditi nekoliko dodatnih uređaja. Potreban je prekidač i kontroler sistema koji će usled nestanka struje naš sistem skinuti sa mreže bezbedno i prema pravilima. Tako se ne ugrožava život radnika na električnoj mreži. Potrebni su akumulatori koji će premostiti sate kada nema sunčeve svetlosti. Potrebno je mnogo manji broj akumulatora nego u sistemu koji ne može da sarađuje sa mrežom. Ova varijanta On-Grid sistema zove se hibridna solarna elektrana!

 

    Životni vek akumulatora kod Off-Grid solarnih sistema bi bio mnogo duži jer bi bili stalno napunjeni, što je i bolje po njih. Ali kod Off-Grid sistema svakodnevno trošimo energiju iz njih ne samo kada nestane struja, nego i kad nema svetlosti. Sa ugrađenim dodatnim uređajima nam je sistem potpuniji, nije samo ekološki i ekonomski dobar (smanjuje naše račune za struju), već nam obezbeđuje i snabdevenost energijom.

Kontakt

SEVERUS D.O.O.
Jovana Jovanovića Zmaja 17
21235 Temerin
Tel:(063)8392-997
goborcsaba@gmail.com
www.solarna-energija.rs