On-Grid solarni sistemi - Solarni sistemi koji se mogu priključiti na mrežni napon

 

Solarni sistemi koji se mogu priključiti na javnu električnu mrežu vrlo su jednostavni i efikasni obnovljivi energetski sistemi. Ovi sistemi se zovu On-Grid solarni sistemi ( On–Grid na engleskom znači "grid connected" – povezan sa javnom električnom mrežom )

 

Njihovo postojanje predstavlja prednost u svim domaćinstvima u kojima radi ovaj sistem, takođe je prednost u svim državama u kojima se mogu naći takozvani On-Grid solarni sistemi.

 

Polikristalni solarni panel 

Kada sija sunce i kada sistem stvara energiju sa stvorenom količinom energije može da se desi sledeće: ili će se odmah potrošiti u domaćinstvu koje se snabdeva solarnom energijom i tako se uštedi račun za struju, ili se energija vraća u javnu električnu mrežu. U ovom slučaju regenerisana energija se izmeri i kasnije se obračuna između domaćinstva i elektrodistribucije.

 

Domaćinstva najmanje troše energiju u toku dana (svi rade, na poslu su, u školi, itd.), međutim, na nivou države upravo se preko dana troši najviše, i solarni sistemi pomažu da se potražnja za energijom zadovolji. Ako već postoji dovoljan broj solarnog sistema u zemlji, onda taj sistem može da redukuje rad zagađujućih elektrana koje rade na tradicionalan način (naprimer: termoelektrane, nuklearne elektrane, itd).

 

U odnosu na dan, tokom noći je potrošnja mnogo manja na nivou države. U to doba solarni sistem ne proizvodi energiju, domaćinstva troše energiju iz tradicionalnih izvora električne energije, koju, naravno, meri strujomer. To znači da postoji regenerisana i potrošena količina energije, i treba je samo obračunati po vremenskim periodima.

 

Solarni sistemi mogu biti monofazne, odnosno trofazne. Snaga On-Grid solarnih sistema kreće se od nekoliko stotina vati do nekoliko MW snage. Za domaćinstva najčešće se izgrađuju On-Grid solarne elektrane od 3 do 8kW snage. Sa ovim elektranima može da se u potpunosti pokriva potrošnja električne energije u domaćinstvima. Malim i srednjim firmama, preduzetnicima preporučujemo On-Grid solarne sisteme od 10 do 50kW snage. Velikim potrošačima, pogonima, velikim robnim kućama preporučujemo izgradnju solarne elektrane veće od 50kW.

 

U svakom slučaju snagu solarne elektrane treba prilagoditi mesečnom ili godišnjem potrošnju električne energije. Godišnja ili mesečna potrošnja električne energije lako može da se odredi iz računa za električnu energiju.

 

Kod On-Grid solarnih elektrana može da se računa da na području Srbije i okolnih zemalja 1kW solarni sistem godišnje stvara od 1150 do 1250kWh električne energije.

 

Naprimer, ako godišnje potrošite 7800kWh onda preporučujemo Vam On-Grid solarnu elektranu između 6,5 do 7,0kW snage. Ako računamo solarnu elektranu od 7,0kW i proizvodnju električne energije od 1150kWh/1kW/godina onda lako možemo izračunati da ovaj solarni sistem godišnje stvara 7,0 x 1150kWh = 8050 kWh. To znači da ovaj sistem dovoljan je da pokriva godišnju potrošnju električne energije od 7800kWh.

Kontakt

SEVERUS D.O.O.
Jovana Jovanovića Zmaja 17
21235 Temerin
Tel:(063)8392-997
goborcsaba@gmail.com
www.solarna-energija.rs