Pretvarač / Inverter

Inverter je srce solarnog sistema koji je priključen na mrežu: pomoću njega možemo jednosmernu struju (DC) da pretvaramo u naizmeničnu (AC) koja je potrebna da se pokrenu naše uređaje.


Na gornjim slikama prikazani su regulatori vodećih svetskih proizvođača. Regulatore uglavnom montiramo u garaži, podrumu, kotlarnicama, na dobro provetrene tavane, a moguće je ih postaviti i na otvoren prostoru.

Glavne funkcije mrežnih pretvarača:


-    Jednosmernu struju koju je proizveo solarni sistem pretvara u naizmeničnu struju
-    Ima bezbedonosne funkcije, naizmeničnu struju sinhronizuje prema vrednostima električne mreže
-    Prikazuje količinu proizvedene struje, pomoću monitoringa postoji mogućnost praćenja informacija o proizvodnji struje na računaru


Kako izabrati odgovarajući pretvarač?


Monofazne pretvarače postavljamo kod manjih sistema (porodične kuće), a kod velikih sistema stavljaju se trofazni regulatori. Elektrane, sa stotina kilovata, funkcionišu na srednji napon i pomoću transformatora. Snagu invertera određuje ukupna snaga solarnih panela koji se žele ugraditi. Kvalitetni regulatori pokreću se od 2 kW. Postoje i manji regulatori od ovog, ali može se reći da što je manji regulator to je veća cena potrošnje koja se odnosi na 1kW.

 

SMA inverteri   Fronius inverteri

 

Efikasnost pretvarača/inventora


Dokumentacija svakog pretvarača sadrži i informaciju o efikasnosti koji je prikazan u procentima. Efikasnost u procentima pokazuje sa kolikim gubitkom radi regulator, to jest koliki je gubitak u procesu pretvaranja jednosmerne struje u naizmeničnu. Gubitak se odnosi  na situaciju kada je maksimalna efikasnost u idealnim uslovima (3%). Drugi podatak se odnosi na Evro-učinak, koji se odnosi na prosečnu proizvodnju i gubitak u prosečnim vremenskim uslovima u Evropi (3,4%) Na tržištu se mogu naći regulatori sa učinkom iznad 95%, a najbolji imaju učinak od 98%.


Tehnologija invertera


Dve glavne tehnologije su u pitanju kada je proizvodnja invertera u pitanju: sa transformatorom i bez transformatora. Invertori bez transformatora imaju veći stepen efikasnosti, i računaju se kao novija tehnologija. Sa tankoslojnim solarnim ćelijama, međutim, imaju ograničenu upotrebu.


Životni vek invertera


Proizvođači nude invertere sa životnim vekom od 10-15, i sa minimum 5 godina garancije. To znači da kod solarnog sistema koji ima životni vek od 25 godina moraćemo bar jednom da računamo na zamenu pretvarača.

Kontakt

SEVERUS D.O.O.
Jovana Jovanovića Zmaja 17
21235 Temerin
Tel:(063)8392-997
goborcsaba@gmail.com
www.solarna-energija.rs