Rad solarnih panela

Solarni paneli su izgrađeni od ćelija, koje sunčevu svetlost pretvaraju u električnu struju. U svakoj ćeliji postoje poluprovodični slojevi.

 

Polikristalni solarni paneli

 

Svetlost koja pada na ćelije stvara električno polje između slojeva i tako se stvara struja. Jačina svetlosti određuje koliko će se struje proizvesti po jednoj ćeliji. Solarni sistem ne funkcioniše samo kada je jaka sunčeva svetlost, već i kada je oblačno, i tada stvara struju pomoću reflektovane sunčeve svetlosti.

Solarni sistem se zove još i “fotonaponski” sistem, reč potiče iz latinskog jezika i to je i međunarodni naziv ovog sistema.

Kontakt

SEVERUS D.O.O.
Jovana Jovanovića Zmaja 17
21235 Temerin
Tel:(063)8392-997
goborcsaba@gmail.com
www.solarna-energija.rs